• „ВИК-СТРОЙ” ЕООД
  е фирма с дългогодишен опит в
  сферата на изграждането и
  поддръжката на инсталации
  за водоснабдяване и канализация.
 • „ВИК-СТРОЙ” ЕООД
  е фирма с дългогодишен опит в
  сферата на изграждането и
  поддръжката на инсталации
  за водоснабдяване и канализация.
 • „ВИК-СТРОЙ” ЕООД
  е фирма с дългогодишен опит в
  сферата на изграждането и
  поддръжката на инсталации
  за водоснабдяване и канализация.

История

„ВИК-СТРОЙ„ ЕООД гр.Смолян е образувано през 2007г. и е вписано в Регистъра на търговските дружества.

Фирмата е първоприемник на фирма ЕТ ”Валентин Кюлхански ВиК”, която има дългогодишен опит в областта на изграждането, подръжката и ремонта на всякакви ВиК и отоплителни инсталации. Участвала е в изграждането на хотели, стопански, административни и жилищни сгради, както и комунални инфраструктури като пътища, водоснабдяване и канализация и окабеляване. Фирмата е добре известна в гр. Смолян и региона.

На територията на община Смолян към момента са изпълнени множество инфраструктурни и ВиК обекти, финансирани от общинския и държавния бюджет, обект към Световната банка. През последните години дейността й е фокусирана основно в Смолян, Девин, Хасково, к.к.

Пампорово, к.к.Стойките, к.к.Смолянски езера,Чепеларе, София, Слънчев бряг, Момчиловци,Мадан,.

През 2008г фирмата е вписана и в Централния професионален регистър на строителите в България.